ده عکس قدیمی مرتضی احمدی

مرتضی احمدی مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

از چپ: مرتضی احمدی – زری خوشکام – جمشید مشایخی – پرویز فنی زاده

مرتضی احمدی مرتضی احمدی مرتضی احمدی مرتضی احمدی مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

از چپ: آغاسی – سوسن – مهناز و مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

مرتضی احمدی و همسرش زهرا جوانشیر

درباره نویسنده

مجله اینترنتی پایسنا

مطالب مرتبط