۴ عکس کمیاب از ابوالحسن صبا

ابولحسن صبا و مادرش

ابولحسن صبا و مادرش

حسن کسایی - ابوالحسن صبا - جلیل شهناز

حسن کسایی – ابوالحسن صبا – جلیل شهناز

ابوالحسن صبا

از چپ، نشسته: احمد عبادی – مرتضی محجوبی – ابوالحسن صبا – ادبی خوانساری
از چپ، ایستاده: رضا برزنده – جهانگیر شنجرفی – علی تجویدی – حسن کسایی – ناشناس

حسن کسایی و ابوالحسن صبا

حسن کسایی و ابوالحسن صبا

درباره نویسنده

مجله اینترنتی پایسنا

مطالب مرتبط