عکسی قدیمی از اعضای کانون نویسندگان

عکسی قدیمی از اعضای کانون نویسندگان ایران

از چپ به راست: مهدی اخوان ثالث – هوشنگ گلشیری – بزرگ علوی – ؟ – محمدرضا شفیعی کدکنی – محمود دولت‌آبادیاعضای

درباره نویسنده

مجله اینترنتی پایسنا

مطالب مرتبط